Bộ Chuyển Đổi Nhiệt Độ MST110

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá từ: 1.123.000đ

Power Supply: 24VDC (loop power)

Input: Pt100 3 wires

Output: 4-20mA

Accuracy: 0.1%

Response time: 100ms

Dimensions: 44x18mm

Original: Muesen (Germany)