Cách Ly Tín Hiệu 4-20mA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Analog Output: 4-20mA/0-10V

Relay Output: 2xrelays 3A

Input: 4-20mA, 0-10V, PT100, Ohm…

Isolator: 2500 Vac

Accuracy: 0.15%

Power Supply: 10-30VDC/VAC

Bảo hành: 03 năm

Giá từ: 1.961.000đ

Original: EU