Bộ Chuyển Đổi 4-20mA 0-10V Sang Rơ Le

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá từ: 1.798.000đ

Input: 0-10V, 4-20mA, Pt100…

Output: Relay ON/OFF

Power Supply: 10…30VDC/VAC

Isolator: 2500VAC

Accuracy: 0.1%

Respone Time: 20ms

Original: EU