Biến Dòng Analog 4-20mA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá từ: 1.745.000đ

Range: max 0-1000A

Output Signal: 4-20mA

Power Supply: 10…30VAC (loop)

Accuracy: 0.5%

Response Time: 1s

Isolation: 3000VAC

Warranty: 12 months

Original: EU