Cảnh Báo Nhiệt Độ Tủ Lạnh Vắc Xin

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG:

Đo nhiệt độ: -55ºC…+125ºC

Sai số: 0.5ºC

Theo dõi Online qua App, Web

Có cảnh báo qua Email, SMS

Xuất dữ liệu PDF, CSV

Phân quyền view, admin cho các users

Xuất xứ: Ba Lan – EU