Giám Sát Nhiệt Độ Nhà Xưởng Online

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG:

  • Đo nhiệt độ: -55ºC…+125ºC
  • Sai số: 0.5ºC
  • Theo dõi Online qua App, Web
  • Có cảnh báo qua Email, SMS
  • Xuất dữ liệu PDF, CSV
  • Phân quyền view, admin cho các users
  • Xuất xứ: Ba Lan – EU