Giám Sát Nhiệt Độ Xe Lạnh Online

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG:

  • Đo nhiệt độ: -40ºC…+60ºC
  • Sai số: 0.5ºC
  • Theo dõi Online qua App, Web
  • Có cảnh báo qua SMS/Email
  • Xuất dữ liệu PDF, CSV
  • Xác định vị trí của xe qua GPS
  • Cho phép cấp account cho khách hàng cùng giám sát
  • Xuất xứ: Ba Lan – EU