Bộ Hiển Thị Và Điều Khiển Can Nhiệt

Model: OM 402UNI, OM 352UNI

Power Supply: 220Vac/Vdc, 24Vac/Vdc

Input: Pt100, can K, J, S…

Output Analog: 4-20mA/0-10V

Output Relays: 2xRelay 3A

Accuracy: <0.15%

Size (mm): 96×48, 72×24, 48×24, 50×28

Original: Czech Republic