Cảm Biến Xoay Báo Đầy Báo Cạn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá chỉ: 3.000.000đ

Power Supply: 220 VAC

Shaft Length: 15-30-50-75-100cm

Working Temperature: -10…+60ºC

Output signal: Relay NO, NC

Warranty: 12 months

Original: EU