Cảm Biến Đo Mức Bồn Hóa Chất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá từ: 6.789.000đ++

Maximum Range: 12 meters (40ft) 

Output: 4-20mA with HART

Accuracy: 99.9%

Power Supply: 24VDC

Material: PVDF 

Mounting: BSP 2″

Display: 4 line graphic display

Original: HAWK (USA)