Cảm Biến Báo Mức Nước 0-2m

Cảm biến siêu âm đo mức nước 0-2m

Ngõ ra: 4-20mA with HART

Range đo: 0-2m, 0-3m, 0-5m, 0-8m

Sai số: <0.25%

Có bộ hiển thị tại chỗ

Ren kết nối: 2″ BSP

Chuẩn bảo vệ: IP67

Xuất xứ: HAWK (USA)