Bộ Chuyển Đổi Áp DC Ra Dòng 4-20mA

VDC to 4-20mA Transmitter

Input: 0-450VDC

Output: 4-20mA

Power Supply: 24VDC, 220VAC

Isolator: 2500VAC

Accuracy: 0.1%

Respone Time: 20ms

Warranty: 12 months

Original: EU