Cảm Biến Đo Mức Bể Nước Sạch

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá từ: 3.333.000đ

Range: 0-1m, 0-2m, 0-3m, 0-4m, 0-8m

Output: 4-20mA with HART

Accurary: 0.25%

Power Supply: 7-28 Vdc

Display: 4 line graphic 

Operating Temperature: -40…+60 ºC

Warranty: 12 months