Bộ Transducer Dòng 0-5A Ra 4-20mA

Ngõ vào: 0-1A AC, 0-5A AC

Ngõ ra: 4-20mA 

Nguồn cấp: 220VAC, 24VDC…

Isolator: 4000 Vac

Thời gian đáp ứng: <1ms

Bảo hành: 18 tháng

Xuất xứ: CH SÉC