Bộ Chuyển Đổi Điện Áp 0-450V AC Ra 4-20mA

AC Voltage Transmitter

Power Supply: 80..250VAC

Input: 60mV….450VAC

Output: 4-20mA

Accuracy: 0.1%

Response Time: <10ms

Isolator: 4kVAC

Warranty: 12 months

Original: Czech Republic