Bộ Cách Ly Tín Hiệu Dòng 4-20mA

Bộ cách ly tín hiệu ngõ ra 4-20mA

Isolator: 2500 Vac

Input: 4-20mA, 0-10V, PT100, can nhiệt…

Output: 4-20mA hoặc 0-10V

Nguồn riêng: 24 Vdc