Bộ Chuyển Tín Hiệu Can Nhiệt Ra 4-20mA

Power Supply: 10…30VDC/VAC

Input Type: Thermocouple K, J, B, T, S, R, N, E…

Output Signals: 4-20mA, 0-10V

Accuracy: 0.1%

Isolator: 2500 Vac

Response Time: <1ms

Original: Czech Republic