Bộ Hiển Thị Cảm Biến Nhiệt Độ Pt100

PT100 INDICATOR

Ngõ vào: Pt100, Can K

Ngõ ra analog: 1 kênh 4-20mA/0-10V

Ngõ ra relay: 4 kênh NO NC

Độ chính xác: 99.9%

Hiển thị LED màu đỏ 6 kí tự

Isolator: 4000 Vac

Xuất xứ: EU