Bộ Hiển Thị Tín Hiệu Nhiệt Độ Can S

Màn Hình Điều Khiển Can S

Giá chỉ từ: 1.500.000đ

Input: Can S, K, J, Pt100

Output: 4-20mA + Relay

Power Supply: 80-250 Vac/Vdc