Theo Dõi Nhiệt Độ Kho Dược Từ Xa

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG:

  • Đo nhiệt độ: -30ºC…+70ºC
  • Sai số: <0.25ºC
  • Theo dõi Online qua App, Web
  • Có cảnh báo qua Email, SMS
  • Xuất dữ liệu PDF, CSV
  • Phân quyền view, admin cho các users
  • Xuất xứ: Ba Lan – EU