Bộ Chuyển Đổi Dòng 0-1A Ra 4-20mA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Giá từ: 1.500.000đ

Input: 0-1Aac, 0-5Aac

Output: 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-10mA, 2-10mA

Power Supply: 24Vdc, 220Vac

Accuracy: 0.15%

Response Time: 100ms

Isolation: 3000VAC

Warranty: 36 months

Original: EU