Bộ Chuyển Đổi Điện Áp Ắc Quy Ra 4-20mA

DC Voltage Transmitter

Model: OMX 39DC

Power Supply: 24VDC, 220VAC

Input Signal: 12VDC, 24VDC, 48VDC…450VDC

Output Signal: 4-20mA, 0-20mA

Accuracy: 0.1%

Response Time: <10ms

Isolator: 4000VAC

Original: Merret Orbit (Czech Republic)