Cảm Biến Nhiệt Độ NB-IoT

CHỨC NĂNG THIẾT BỊ:

  • Đo nhiệt độ: -200ºC…+200ºC
  • Sai số: <0.5ºC
  • Theo dõi Online qua App, Web
  • Có cảnh báo qua Email, SMS
  • Xuất dữ liệu PDF, CSV
  • Công nghệ: NB-IoT, BLE
  • Phân quyền view, admin cho các users
  • Xuất xứ: Ba Lan – EU