Theo Dõi Nhiệt Độ Tủ Lạnh Âm Sâu

TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG:

Đo nhiệt độ: -200ºC….+200ºC

Sai số: <1ºC

Độ phân giải: 0.1ºC

Đáp ứng được tất cả các tủ âm sâu trên thị trường

Cảm biến sử dụng nguồn PIN liên tục 5 năm

Dữ liệu được lưu trữ 2 năm trên Cloud

Cảnh báo qua SMS, Email cho nhiều người

Gửi SMS không cần đến SIM

Giám sát Online qua App, Web 24/24

Xuất report tự động hàng tuần/tháng

Cảm biến có giấy hiệu chuẩn, CO, CQ

Phân quyền cho user: view, manager, admin…

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Xuất xứ: Efento – Ba Lan