Cảm Biến Nhiệt Độ Dùng Cho Lò Hơi

Thermocouple Sensors

Length: 100mm…1000mm

Sheath: 14mm, 23mm, 24mm

Material: AISI304, AISI316

Thread: G1/2″…

Range max: +1600ºC

Original: Italia