Biến Dòng 50A 100A 150A 300A 1000A Ngõ Ra 4-20mA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá: 1.600.000đ++

Range: max 1000A AC

Output Signal: 4-20mA

Power Supply: 10…30VAC (loop)

Accuracy: 0.5%

Response Time: 1s

Isolation: 3000VAC

Warranty: 12 months

Original: EU