chuyển đổi -60mV...+60mV ra 4-20mA

Hiển thị kết quả duy nhất