biến dòng 700A ra 4-20mA

Hiển thị kết quả duy nhất