Giám Sát Nhiệt Độ Và Điều Kiện Trong Bệnh Viện

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG:

  • Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chênh áp…
  • Không phải trả phí hàng năm
  • Theo dõi Online qua App, Web
  • Có cảnh báo qua Email, SMS
  • Xuất dữ liệu PDF, CSV
  • Phân quyền view, admin cho các users
  • Xuất xứ: Ba Lan – EU