Theo Dõi Mức Nước Từ Xa Qua Internet

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  • Giao tiếp không dây
  • Nguồn PIN (tuổi thọ lên đến 10 năm)
  • Dữ liệu lưu trữ thời gian dài
  • Dãy đo: 0…200 mH2O
  • Sai số: ±0.25%
  • Cảnh báo qua Email, SMS 
  • Tích hợp lên Cloud để giám sát qua Internet