Bộ Chia Tín Hiệu 2 Ngõ Ra 4-20mA

Bộ chia tín hiệu 4-20mA 0-10V

1 Ngõ vào: 4-20mA/0-10V, PT100, RTD…

2 Ngõ ra 4-20mA hoặc 0-10V

Isolator: 2500 Vac

Nguồn cung cấp: 24 Vdc, 220Vac

Bảo hành: 24 tháng

Xuất xứ: EU

Giá từ: 1.500.000đ