Giám Sát Nhiệt Độ Xe Lạnh Qua Internet

TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG

  • Giám sát qua App, Web
  • Cảnh báo qua SMS, Email
  • Cảnh báo tại chỗ qua đèn, còi
  • Tự động xuất Report
  • Lưu trữ đến 5 năm
  • Phân quyền cho các users
  • Dễ dàng mở rộng 
  • Chi phí thấp
  • Giải pháp đến từ Châu Âu