Bộ Cách Ly Tín Hiệu 0-10V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá từ: 1.820.000đ

Input: 0-10V, 4-20mA, PT100, Ni100, TC…

Output: 0-10V, 4-20mA

Accuracy: 99.9%

Response Time: <10ms

Power Supply: 24VDC

Isolation: 2500VAC

Warranty: 18 months

Original: EU