Bộ Cách Ly Chống Nhiễu Dòng 4-20mA

SIGNAL ISOLATOR

Giá: 1.900.000++

Ngõ ra: 4-20mA hoặc 0-10V

Ngõ vào: Universal signals

Isolator: 3000Vac

Sai số: 0.15%

Nguồn: 24Vdc, 220Vac

Xuất xứ: EU