Thiết Bị Ghi Nhiệt Độ Nhà Kính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  • Đo nhiệt độ: -200ºC…+450ºC
  • Sai số: 0.25ºC
  • Bộ nhớ lưu trữ đến 10 năm
  • Có cảnh báo qua SMS/Email 
  • Giao tiếp: Bluetooth 4.0, BLE (2.4GHz)
  • Khoảng cách truyền: max 100m 
  • Sử dụng PIN AA 3.6V lên đến 5 năm 
  • Giám sát Online qua App, Web 24/7
  • Xuất xứ: Ba Lan – EU