Bộ Đo Công Suất Tiêu Thụ Ngõ Ra 4-20mA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá từ: 3.050.000đ

Power Supply: 80…250VAC

Voltage Input: 0…450VAC

Current Input: 0….5AAC

Analog Output: 4-20mA/0-10V

Digital Output: RS485 Modbus

Accuracy: 99.9%

Warranty: 18 months

Original: EU