Bộ Chia 1 Ngõ Vào 2 Ngõ Ra 4-20mA HART

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá từ: 1.899.000đ

Power Supply: 24VDC

Input: 1 channel (Pt100, TC K, J…, 4-20mA, 0-10V…)

Output: 2 channel 4-20mA HART, not HART or 0-10V

Accuracy: 99.9%

Response Time: <10ms

Isolation: 4000VAC

Warranty: 18 months

Original: EU