Hunter Quạt trần Hunter sử dụng trần thấp 24372 màu nickel Quạt trần Hunter sử dụng trần thấp 24372 màu nickel.. Category: Anvils Product #: 24372 0 stars, based on 0 đánh giá reviews Regular price: 5.400.000 đ $5.400.000 đ Available from: Thiết bị giá rẻ Condition: excellent condition 1

Quạt trần Hunter sử dụng trần thấp 24372 màu nickel

Giá bán lẻ 5.400.000 đ
Dự án - Phân phối: 0909322086 Trang bán quạt trần: https://quattranvn.com

Số lượng: Yêu thích So sánh
Nhà sản xuất: Hunter
Mã sản phẩm: 24372
Tình trạng: 1

Quạt trần Hunter sử dụng trần thấp 24372 màu nickel